Terms And Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЗАВИЙ МЕ (WWW.ZAVII.ME)

 

  1. I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия съдържат правилата и условията, които регулират отношенията възникнали при покупко-продажба на стоки от разстояние между:

„КАЙЕ Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 206147800, наричан по-долу „ТЪРГОВЕЦ“, или „ПРОДАВАЧ“, „ЗАВИЙ.МЕ“ и от друга страна

ЛИЦАТА, ползващи онлайн магазина, достъпен на уебсайт http://www.zavii.me, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ“, „КУПУВАЧ“, „ПОЛЗВАТЕЛ“.

„КАЙЕ Трейдинг“ ЕООД осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него сайта за електронна търговия: http://zavii.me

КУПУВАЧЪТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия. Същият е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съгласно чл. 147б от ЗЗП.

II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

„КАЙЕ Трейдинг“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206147800, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1404, район Триадица, бул. „България“ № 49А, ет. 2, офис 13.

ЗАВИЙ.МЕ е специализиран електронен магазин за спално бельо и домашен текстил.

Данни за контакт:

еmail: [email protected]

тел.:+359 888 540 802

III. РЕГИСТРАЦИЯ

Всяко физическо или юридическо лице може да  създаде потребителски профил като се регистрира доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма, след което това лице става ПОТРЕБИТЕЛ на електронната страница zavii.me.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави коректно своите лични данни, които включват: име и фамилия, адрес за доставка, телефон, адрес на електронна поща и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура.

Когато в процеса на регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере бутона „Регистрация“, той изрично прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува като ГОСТ /без регистрация/, но в този случай няма да можете да проследите направените поръчки в личния си профил, както и да се възползвате от отстъпки и участие в промоции. Тези функционалности ще можете да използвате само ако сте създали личен профил чрез регистрация.

При успешна регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи на посочен от него адрес на електронна поща потвърждение за потребителското име и създаване на потребителски профил, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира/изтрие създаденият профил.

В ЗАВИЙ.МЕ, съгласно чл.47, т.1 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта в лева с включен ДДС и цена за доставка.

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да закупи стоките онлайн от  ЗАВИЙ.МЕ след като влезе в профила си чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува и като ГОСТ, като във формата за поръчка въведе необходими данни за доставка: име и фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «КУПИ» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска количка.

Снимковия материал публикуван на интернет страницата ни за съответния продукт е с илюстративна цел и е възможно реалния продукт да има отклонения от дизайна и характеристиките съдържащи се на снимките. 

Съдържанието на количката може да бъде променяно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да добавя нови продукти или да премахва вече добавени.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «ЗАПАЗИ И ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

Преди финализиране на първа покупка за даден потребителски профил или винаги като ГОСТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

При направена поръчка, същата се регистрира и  ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията eлектронен адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнението и до потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на имейл за изпратена поръчка с приложена фактура ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява ползвателя с имейл.

При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба.

Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка с приложена фактура, от което произтича задължение за плащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупената от него стока през онлайн магазина.

Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ може да има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се обърне към ТЪРГОВЕЦА чрез писмено запитване достъпно на http://zavii.me/contacts.

На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършена проверка, в разумен срок.

При заведена рекламация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец считано от момента на постъпване на рекламацията.

При възникване на спор, можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)- помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG%20(%D0%9E%D0%A0%D0%A1).

  1. ЦЕНА

Съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта с в лева /включен ДДС/, цена за доставка.

ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

  1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да заплати поръчаната стока чрез:

  • Наложен платеж - в брой при доставка
  • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
  • Плащане през виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта
  • bg - българска система за електронни плащания - www.epay.bg

При успешно заплатени поръчки чрез банков трансфер или картови разплащания, и съответен отказ от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изпращане на пратката, ТЪРГОВЕЦА възстановява заплатената сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до три работни дни, като използва същото платежно средство използвано при първоначалната трансакция.

Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка.

В зависимост от избраният начин за плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.

Поръчки с метод на плащане банков превод и EasyPay се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

VII. ДОСТАВКА

Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламации.

Цената за доставка, е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

Търговецът предлага възможността за внасяне на корекции по вписаният от потребителя адрес за получаване по поръчки без логистична активност от съответната куриерска фирма.

След направен контакт от страна на служител на съответната куриерска фирма, извършваща доставката, промяна в адреса за получаване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ се заявява и урежда съгласно общите условия на съответната куриерска фирма.

Поръчките осъществявани от куриерска фирма се доставят съгласно техните общи условия за доставка до адрес посочен от клиента като се извършват до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

Поръчани стоки чрез онлайн магазин ЗАВИЙ.МЕ се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 2 до 12 работни дни, в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма или друга форма на непреодолимо обстоятелство или поради причини извън контрола на ТЪРГОВЕЦА, в това число забавяне на доставчици.

Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОТРЕБИТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

При невъзможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осъществи връзка в рамките на 24 часа за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на доставка.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОТРЕБИТЕЛЯТ в момента, в който той  или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

VIII. ГАРАНЦИЯ

ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба.

ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба от 2 /две/ години, считано от датата на фактурата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от ТЪРГОВЕЦА търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

ТЪРГОВЕЦЪТ удовлетворява искане за разваляне на договор  за продажба и възстановява заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, след удовлетворяване на 3 /три/ рекламации чрез извършване на ремонт/замяна на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията по чл.114 от ЗЗП

 

  1. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКА ОНЛАЙН

При получаването на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира явни недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични, транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОТРЕБИТЕЛЯТ отказва да получи пратката и информира търговеца в писмен вид на следният имейл адрес: [email protected].

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извързващо доставката, стоката се смята за одобрена, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи право да претендира на по-късен етап.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно чл.103в ал.2 от ЗЗП. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отправя претенции към избраният от него превозвач.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП. За целта можете да изтеглите Стандартен формуляр за отказ да го изпратите подписан на адресите ни, след което ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр. София, П.К. 1404, район Триадица, бул. „България“ № 49А, ет. 2, ап. офис 13.

ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява заплатената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за закупения продукт, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на върната стока и в случай че стоката не е повредена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Препоръчваме на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумите платени с наложен платеж да бъдат връщани по банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис.

Сумите, платени чрез дебитна/кредитна карта задължително се връщат по банковата карта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, от която са платени. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от потребителя.

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е с видими следи и / или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП. Търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6. Във връзка с чл.57 т.5. от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране.

Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок, не се прилага за договори за доставка на запечатани  продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето съгласно чл. 57, т.5 от ЗЗП.

ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако  ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

  1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на потребителите

адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24 / факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22 / уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46 / факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]  /  уеб сайт: www.cpdp.bg

 

XII. АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Настоящата клауза е приложима в случаите, когато ЗАВИЙ.МЕ установи отношения с юридически лица (търговци по смисъла на ТЗ) или други правни образувания.

Всички спорове, породени от този ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност и изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнотите в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, които не могат да бъдат уредени по приятелски начин, се отнасят за разрешаване и се разрешават окончателно от арбитраж Арбитражният Съд при Българската Търговско-Промишлена Палата със седалище в град София, България, действащ в състав от 3 /трима/ арбитри, съгласно неговият правилник.

Приложимо ще бъде българското материално и процесуално право. Мястото на провеждане на арбитража е София, България, като в целия ход на арбитражното производство се използва български език. Постановеното от арбитрите решение е окончателно и задължително за страните и замества всички други средства за защита.
Сравнение на продукти